Cách sử dụng và lưu trữ hoá đơn, chứng từ
Trường hợp nào được viết tắt trên hoá đơn

Tại mục b khoản 2, Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC, ngày 15/05/2013 có ghi "Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.".

Vậy cho hỏi:

1. Trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên viết tắt sử dụng tiếng Anh như "DVIN CO.,LTD" thì có được sử dụng tên viết tắt này tại tiêu thức tên của người mua hàng không?

2. Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, không đủ viết trên hóa đơn thì có được viết tắt như: "KP3, P. An Lạc A, Q. Bình Tân" hay không?

3. Trường hợp công ty không có tên viết tắt, nhưng tên tiếng Việt quá dài như Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Phương Trang thì có được viết tắt là: Công ty TNHH TM DV SX XNK Phương Trang hay không?

Những hóa đơn mua vào khách hàng đã xuất theo tên và địa chỉ viết tắt như trên thì có được kê khai khấu trừ thuế hay không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh trả lời:

 1/ Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tên viết tắt tiếng Anh "DVIN CO.,LTD" tại tiêu thức tên của người mua hàng trên hóa đơn nếu tên viết tắt này có ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì được viết tắt.

2/ Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, không đủ viết trên hóa đơn thì được viết tắt như " KP3, P. An Lạc A, Q. Bình Tân".

3/ Trường hợp Công ty có tên tiếng Việt quá dài như "Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Phương Trang" thì được viết tắt là: "Công ty TNHH TM DV SX XNK Phương Trang" nhưng phải bảo đảm đọc được, không hiểu nhầm, hiểu sai nghĩa, không trùng tên với Công ty khác.

Tin mới Các Tin Khác