Báo cáo thuế
Hướng dẫn lập bảng kê thuế GTGT theo Thông tư 28/2011

1)      Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

-         Từ nhóm 1 đến nhóm 4 kê khai bình thường như Thông tư trước

-         Nhóm 5: Kê khai hoá đơn GTGT xuất trả hàng hoá uỷ thác nhập khẩu; HĐ làm đại lý thu hộ tiền cho nhà thầu nước ngoài (Đại lý cho các hãng vận chuyển, các công ty cung cấp dịch vụ giao nhận kho vận, vận tải quốc tế); hoá đơn GTGT dịch vụ cho thuê tài chính; hoá đơn hàng hoá, dịch vụ khuyến mại; hoá đơn GTGT bán HH, DV bán cho tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

 

2)      Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

-         Từ nhóm 1 đến nhóm 4 có thay đổi tên gọi, cụ thể mở rộng hơn, nhưng bản chất vẫn như cũ.

-         Nhóm 5: Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu uỷ thác; hoá đơn GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mà người nộp thuế ký hợp đồng nhận làm đại lý bán đúng giá  hưởng hoa hồng; chứng từ nộp thay thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài mà người nộp thuế làm đại lý thu hộ các hãng vận chuyển, giao nhận nước ngoài, hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hoá cho thuê tài chính.

 

Lưu ý:

Không kê trên bảng kê 01-1/GTGT: Hoá đơn đầu ra kê khai sót của các kỳ trước, hoá đơn bị huỷ chưa kê khai trên bảng kê; hoá đơn bán HH,DV và hoá đơn tiền hoa hồng được hưởng do làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của các hoạt động: Đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Dịch vụ bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

 

Không ghi trên bảng kê 01-02/GTGT những hoá đơn, chứng từ sau: Hoá đơn bán hàng; biên lai chứng từ thu phí, lệ phí,; hoá đơn đầu vào do làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của các hoạt động: Đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Dịch vụ bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bảo hiểm.

 

Tin mới Các Tin Khác